Rekrutacja uczniów do klas pierwszych 2023/2024

SZANOWNI RODZICE

uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie informuje, że zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2023/2024 trwają od 24.02.2023 r. do 24.03.2023 r.

Przyjmowanie podań: od 24.02.2023r. od godz. 9.00 do 24.03.2023r. do godz. 15.00.

Weryfikacja i zatwierdzanie podań: od 24.02.2023r. od godz. 9.00 do 28.03.2023r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 11.04.2023r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych: 27.04.2023r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca: od 04.05.2023r. od godz. 9.00 do 31.08.2023r. do godz. 15.00.

O PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Baner do rekrutacji Elemento jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły https://sp3.glogow.pl

oraz na stronie https://glogow.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Rodzic samodzielnie wypełnia Wniosek rekrutacyjny do dnia 24 marca br.
elektronicznie poprzez stronę internetową moduł Elemento,

a następnie wypełniony wniosek musi wydrukować i podpisać oraz osobiście złożyć
w sekretariacieszkoły.

 

Ponadto do składanego Wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć:

– Kwestionariusz kandydata (formularz nr 2),

– Deklarację korzystania z obiadów w stołówce (formularz nr 3),  jeśli dziecko będzie spożywało obiady w szkole,

– Kartę zgłoszenia do świetlicy (formularz nr 4), jeśli dziecko będzie uczęszczało do świetlicy.

Wniosek Rekrutacyjny składa się najpóźniej do dnia 24 marca 2023r. do godz. 15.00.
We wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie 3 placówek. Jeżeli uczeń ubiega się
o przyjęcie do szkoły podstawowej, w obwodzie której nie mieszka, powinien wskazać na
drugim (w przypadku wyboru dwóch szkół) lub na trzecim (w przypadku wyboru trzech szkół)
miejscu listy priorytetów, numer i adres rejonowej szkoły podstawowej.
Dane osobowe wprowadzone do Wniosku Rekrutacyjnym podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie,

Plac Mieszka I 22 obejmuje ulice:

Bolesława Śmiałego, Bolesława Wysokiego, Budziszyńska, Dobrawy, Dziadoszan, Ester Golan, Galla Anonima, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Jana Karskiego, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Królowej Jadwigi, Książąt Cieszyńskich, Książąt Oleśnickich, Książąt Ścinawskich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Leszka Białego, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Nankera, Piasta Kołodzieja, Plac Mieszka I, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Pszczelarska, Salomei, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Wawelska, Wincentego Pola, Zielona, Ziemowita.

Pliki z formularzami do pobrania:

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa nr 15/2023 – Zasady naboru do klas pierwszych

Zarządzenie-Nr-15/2023-Prezydenta-Miasta-z-dnia-27-stycznia-2023 r

Zasady_rekrutacji_2023_2024

2) Kwestionariusz kandydata do klasy 1

Kwestionariusz-kandydata-do-klasy-pierwszej

3) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Deklaracja-korzystania-z-obiadow-w-stolowce-szkolnej

4) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta-zgloszenia-do-swietlicy