ZBIÓRKA KARMY/ AKCESORIÓW DLA ZWIERZĄT Z AZYLU AMICUS W GŁOGOWIE

Świetlica wraz z Mini Samorządem Uczniowskim organizują akcję zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt z Azylu prowadzonego przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS. Zbieramy: karmę dla psów, kotów (suchą i mokrą), koce, legowiska, smycze, obroże, miski, itp. Dary prosimy składać w swojej sali lekcyjnej lub świetlicy (aula). Uczniowie, którzy dostarczą karmę/akcesoria dla zwierząt proszeni są o poinformowanie wychowawcy klasy. Zbiórka trwa do 28 października 2021 r. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.

Nauczyciele świetlicy

Opiekunowie MSU