Zawsze razem – wspólna integracja uczniów klasy 2a z osobami niepełnosprawnymi

Przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie uczniowie klasy 2a wzięli udział w warsztatach ceramicznych oraz uczestniczyli we wspólnej imprezie integracyjnej. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci i zwiększenie ich wiedzy na problemy osób z niepełnosprawnością.  W czasie pobytu w placówce uczniowie zwiedzili cały obiekt i obejrzeli występ artystyczny z pokazem umiejętności wokalnych i umiejętności cyrkowych. Dziękujemy Pani Annie Wójcik i organizatorom za możliwość rozwijania nowych umiejętności i przełamanie barier międzyludzkich.

Dziękujemy – uczniowie klasy 2a wraz z wychowawcą Jolantą Dmowską