Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „20 lat w Unii Europejskiej”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „20 lat w Unii Europejskiej”, organizowanym przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z partnerskich placówek DKE.
1 maja tego roku mija równo 20 lat od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej.
Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów pracy plastycznej w formacie A3, inspirowanej właśnie tym wydarzeniem, czyli 20-leciem wstąpienia Polski do UE.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
W szkole można składać prace do 6 kwietnia 2024 roku a osobiście prace należy przesyłać pocztą tradycyjną w terminie do 15 kwietnia 2024 r. na adres:
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

 

ul. Rycerska 24
59-220 Legnica
z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.