ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Powszechnie wiadomo, że zdrowie i życie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia. Z tej też okazji, w naszej szkole zorganizowano zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas III. Warsztaty prowadził Pan Marcin Burda, ratownik górniczy reprezentujący Stowarzyszenie HDK „Maltański Legion”. Uczniowie szkolili się, jak rozpoznawać stan poszkodowanego, układać osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzieci poznały zasadę działania AED oraz nauczyły się wzywać specjalistyczną pomoc. Po tej lekcji uczniowie już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Barbara Mastej-Zaorska, Kamila Płaziak, Jolanta Dmowska