Zajęcia warsztatowe

Zajęcia warsztatowe w ramach programu ,, Przygody przedsiębiorczego Dżeka”. Tuż przed feriami zimowymi uczniowie klasy 1b i 1d mieli okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez pracownice banku PeKao SA w ramach programu ,, Przygody przedsiębiorczego Dżeka”. Dzieci miały między innymi okazję poznać Brygadę Oszczędzania, dowiedzieć się czym jest bank i kto w nim pracuje, czym są pieniądze i dlaczego warto je oszczędzać. Na końcu przygotowano krótki quiz z treści poznanych na lekcji, a wszystkie aktywne dzieci otrzymały drobne upominki.

Maria Jolanta Pliszka i Sandra Piotrowska-Zdyb