Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Małymi krokami zbliżamy się do zakończenia kolejnej edycji zajęć w szkole w ramach projektu „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”, które współfinansowane są przez Gminę Miejską Głogów i Ministerstwo Sportu. Zajęcia sportowe prowadzone są w formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe opierające się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych zawierających elementy gimnastyki korekcyjnej.  Celem głównym projektu jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy, nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała, ogólnego wzmocnienia całego ciała oraz nauka zdrowego stylu życia.  Zajęcia sportowe uwzględniają potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów. W ramach planowanych zajęć, oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Piotr Tadajewski