Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia

Konkurs: Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia

link do strony

https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/konkurs-z-moich-rodzinnych-stron-zabytki-zapomniane-warte-ocalenia-1

Termin szkolny: do 20.11.2021- pracę dostarczyć wraz z metryczką do  Małgorzaty Uliczki – sala 411

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza dzieci i młodzież do udziału  w III  Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia”.

Głównym celem tego wydarzenia jest zainteresowanie uczestników historią, kulturą   i krajobrazem lokalnej ojczyzny. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca zabytek w najbliższym otoczeniu uczestnika i wykonana dowolną techniką płaską (format A3).

Podczas ubiegłorocznej edycji w konkursie wzięło udział  1089 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ośrodków kultury z całej Polski.

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu

Plakat konkursu