XXV Dolnośląski Festiwal Nauki

XXV Dolnośląski Festiwal Nauki Szkoła Podstawowa nr 3

„Zabawy ruchowe z edubalami” – 7.10.2022 r., 9.00-12.00

Zapisy od 19.09.2022 r. do 3.10.2022 r. 768347163/sp3@www.glogow.pl

Celem zajęć będzie ukazanie uczniom klas II-III, że poprzez zabawy ruchowe mogą uczyć się również matematyki, języka polskiego i logicznego myślenia. Zapoznanie z metodą edubali – piłki edukacyjne, które uczą i bawią. Stosowane w czasie zajęć rozwijają u dzieci umiejętność współpracy i współdziałania, twórczego myślenia, motywują wszystkich do aktywności ruchowej. Nauczycielom umożliwiają poszukiwanie i tworzenie nowych rozwiązań w bardziej efektywnym osiąganiu celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej.

Zapraszamy

Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Urszula Paprocka