XXV Dolnośląski Festiwal Nauki

Zabawy ruchowe z edubalami

Nasza szkoła była współorganizatorem jubileuszowej XXV edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, która odbyła się pod hasłem Liczy się Nauka! Po dwóch latach przerwy odbyły się zajęcia festiwalowe, w których uczestniczyli goście z przedszkoli, jak również nasi uczniowie.

Zajęcia festiwalowe w SP 3:

Kodowanie dla młodszych uczniów. Panie: Anna Michałowska i Sandra Piotrowska-Zdyb – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zaprezentowały dzieciom grę edukacyjną Złapmy lwa – japońskie szachy dla najmłodszych, która rozwija umiejętności i kompetencje jak logiczne myślenie, przewidywanie, myślenie strategiczne, radzenie sobie z przegraną, współpraca w grupie, czy rozwiązywanie problemów. Natomiast z pomocą maty edukacyjnej „Kodowanie na dywanie” nauczycielki wprowadziły najmłodszych w świat kodowania, łącząc zabawę z logicznym myśleniem i nauką dającą wiele uśmiechu i satysfakcji z wykonanych zadań. Nasi milusińscy goście z chęcią przystąpili do rozgrywek, ucząc się przez zabawę. Na koniec zajęć dzieci otrzymały upominki.

Zabawy ruchowe z edubalami. Zajęcia prowadziły Panie: Grażyna Dzadkowiec-Kublik, Urszula Paprocka – nauczycielki wychowania fizycznego i Barbara Młodzińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Umieszczenie na piłkach liter, cyfr oraz znaków pozwala na ich wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach nauki. Dzieci uczestniczące w zajęciach ruchowych z eduballami zdobywają wiedzę i umiejętności, nie tylko ruchowe, ale również z edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej, czy z języka angielskiego. Uczniowie wykonywali zadania z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zabawy i gry sprawiły uczniom dużo radości i zdrowej rywalizacji sportowej.

W naszej szkole odbyły się także wykłady, które poprowadzili goście z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda.

Uczniowie wysłuchali wykładu pana mgr Michała Ochnika „Wirusy – skąd wzięli się najmniejsi mieszkańcy Ziemi?” oraz wykładu pani dr inż. Aleksandry Bielawskiej-Pohl „Wielcy ludzie żyli w brudzie” – krótka historia brudu. Po wysłuchanie wykładów uczniowie zadawali pytania, na które prowadzący chętnie odpowiadali.

Anna Michałowska
Sandra Piotrowska-Zdyb