” XIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU” 

Zapraszamy do udziału w ” XIV EDYCJi OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU”

Termin szkolny:

do 25.10.2021 – pracę dostarczyć wraz z metryczką do  p. Małgorzaty Uliczki – sala 411

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie organizuje XIV edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli:
– Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,
– Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
– Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
– Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk,
– Muzeum Wsi Lubelskiej – Dyrektor Bogna Bender-Motyka,
– Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – Dziekan dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS,
– Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Prezes Zarządu dr hab. Grzegorz Grzywaczewski.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia.
Uczestnicy konkursu mogą przygotować pracę w jednej z dwóch kategorii: plastycznej (plakat, komiks) lub multimedialnej (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja, wiersz),
Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2021 r.
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu