Wpłaty za obiady

Szanowni Państwo, płatę za obiady na miesiąc czerwiec należy dokonać na konto szkoły SP – 3 przez pierwsze trzy dni miesiąca tj. od 03 – 05 czerwca.

BNP PARIBAS      07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   13  x  5,00  =  65,00 zł

 

Osoby, które jadą na „ Zieloną szkołę” wpłacają 40,00 zł

 

W czerwcu odpisów nie ma.

 

                                                    intendent Mileta Kuc