Wpłaty za obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc październik należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 02 – 04 października

BNP PARIBAS  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   22  x  5,00  =  110, 00 zł 

intendent Mileta Kuc