Wpłaty za obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc czerwiec należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 01 – 05 czerwca .Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540 .W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Kwota wpłaty:     13 x 5,00 = 65,00 zł

W czerwcu odpisów nie ma.

 „ Deklaracje korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny są do pobrania na stronie internetowej, stołówce szkolnej i u Pani szatniarki .

Podpisaną deklarację należy oddać do 15.06.2023

intendent szkoły

Mileta Kuc