Wpłaty na obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc marzec należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 01 – 03 marca.

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   23  x  5,00  =  115, 00 zł

 Prosimy dotrzymać terminu płatności.

Intendent szkoły Mileta Kuc