Wpłaty na obiady za wrzesień 2023

Wpłatę za obiady na miesiąc wrzesień należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze pięć dni roboczych miesiąca tj. od 01 – 05 września.

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   19  x  5,00  =  95,00 zł

Obiady wydawane będą od 05.09.2023 ( wtorek)

 

Osoby, które nie złożyły „Deklaracji korzystania z obiadów” na nowy rok szkolny, proszone są o niezwłoczne jej dostarczenie. Czyste druki są do odebrania na stołówce, w szatni lub do pobrania na stronie internetowej szkoły. Podpisane deklaracje proszę zostawiać w stołówce w czasie wydawania obiadów lub u pani szatniarki.

Intendent Szkoły

Mileta Kuc