Wpłaty na obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc grudzień należy dokonać

na konto szkoły SP-3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. 01 – 05 grudnia.

 

BNP PARIBAS  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

 

Cena bloczka obiadowego:   16  x  5,00  =  80,00 zł

 

W grudniu odpisów nie ma.

W związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego prosimy bezwzględnie dotrzymać terminu płatności.

 

                                               intendent – Mileta Kuc