Wpłaty na obiady

Wpłatę za obiady na miesiąc listopad należy dokonać
– na konto szkoły SP-3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. 02 – 06 listopada.

BNP PARIBAS 07 2030 0045 1110 0000 0193 1540
W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego: 19 x 5,00 = 95,00 zł

Opłatę należy dokonać w wyznaczonym terminie.

intendent – Kuc Mileta