Wpłata za obiady – październik

Wpłatę za obiady na miesiąc październik należy dokonać na konto szkoły SP 3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. od 03 – 05 października

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   20  x  4,00  =  80, 00 zł

 Proszę dotrzymać terminu płatności.

 

                                                 intendent Mileta Kuc