Wpłata na obiady

UWAGA !!!

Wpłatę za obiady na miesiąc listopad należy dokonać na konto szkoły SP 3 w terminie od 03 – 05 listopada

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:   18  x  4,00  =  72, 00 zł

Proszę dotrzymać terminu płatności.

                  intendent Mileta Kuc