Wiosna z patronem „Trójki” w klasach trzecich

Wiosna z Patronem Szkoły

Spotkania literackie poświęcone wiosennej twórczości polskich noblistów odbyły się również w młodszych klasach.  Tym razem uczniowie klas siódmych i ósmych czytali wybrane fragmenty tekstów uczniom klas trzecich.  Dzieci usłyszały również  śpiewy wiosennych ptaków i  odszukiwały nazwiska naszych noblistów zapisane na dużych stokrotkach.  Podsumowaniem zajęć były piękne prace plastyczne oraz nauka wiosennych piosenek podczas zajęć z wychowawcami klas.

Karolina Marciniak
Tamara Chojnacka
Renata Kołodziej
Anna Kowalska