W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ

W Dniu Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom Szkoły spokoju, cierpliwości i otwartości na uczniowskie pomysły. Życzymy Wam, aby praca stale była źródłem radości i dumy. Dziękujemy za Wasze wsparcie, uwagę i pomoc.

Dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz uczniom życzymy zdrowia i pogody ducha w tym trudnym czasie.

 Samorząd Uczniowski