UWAGA !!!

Wpłatę za obiady na miesiąc marzec należy dokonać

– na konto szkoły SP-3 przez pierwsze trzy dni robocze miesiąca tj. 01 – 03 marca.

Bank BGŻ  07 2030 0045 1110 0000 0193 1540

W tytule podać imię, nazwisko i klasę dziecka

Cena bloczka obiadowego:  23  x  4,00  = 92,00 zł

Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie obiadów.

                                                  intendent  – Mileta Kuc