Uroczyste zakończenie roku szkolnego – pożegnanie ósmoklasistów

24 czerwca o godz. 8.15 w atrium szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie naszych absolwentów, w
którym uczestniczyły klasy ósme z wychowawcami, grono pedagogiczne oraz rodzice. Po oficjalnej
części, w trakcie której odśpiewano hymn narodowy i przekazano sztandar szkoły uczniom klas
siódmych, nastąpiło przemówienie dyrektora szkoły Pana Ernest Kłoska, który pożegnał
opuszczających placówkę uczniów. Najlepszym z nich, którzy zostali uhonorowani świadectwem z
wyróżnieniem, wręczono nagrody książkowe. Po apelu klasy udały się do sal na ostatnie spotkanie ze
swoimi wychowawcami.

Aneta Lenort

Galeria zdjęć: