TYDZIEŃ MATEMATYKI 11.03-15.03.2024r.

Już po raz kolejny nauczyciele matematyki zorganizowali w naszej szkole Szkolny Tydzień Matematyki pod hasłem „Matematyka jest wszędzie”. Do zabawy zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Podczas tego tygodnia były organizowane różne zabawy i konkursy nie tylko dla uczniów zdolnych.

 • W tym tygodniu uczniowie dowiedzieli się o liczbie PI.
 • Rysowali ciasto PI
 • Wykonywali plakaty „Matematyka w życiu codziennym”.
 • Poszukiwali informacje o słynnych matematykach.
 • Rozwiązywali tangramy matematyczne na przerwach.
 • Mieli możliwość rozwiązywania zadań ukrytych pod QR kodami.
 • Tworzyli mandale symetryczne.
 • Układali bryły z klocków Edu. Mat.
 • Uczyli się rozwiązywać Sudoku
 • Dowiedzieli się o figurach niemożliwych
 • Zapoznali się z poezją matematyczną i zadaniami matematycznymi pisanymi wierszem
 • Wykonywali pracę z kół i okręgów
 • oraz wiele innych atrakcji matematycznych.

Uwieńczeniem działań w ramach Tygodnia Matematyki będzie Konkurs matematyczny Kangur.

Dziękuję wszystkim nauczycielom matematyki, którzy zaangażowali się w to święto , a przede wszystkim  uczniom, którzy wzorowo zrealizowali powierzone im zadania.

Nauczyciel matematyki

Joanna Potera