Tydzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Języka Ojczystego. Podczas lekcji języka polskiego zapoznaliśmy się z ciekawymi informacjami dotyczącymi historii polszczyzny, sprawdziliśmy znajomość zasad ortograficznym w krótkim dyktandzie.

Chętni uczniowie ozdobili korytarze pięknymi plakatami poświęconymi interpunkcji i lekturom. Niektóre z nich wspaniale zachęcały do czytania.

Zwieńczeniem naszych działań był oczywiście turniej językowy o tytuł „MISTRZA POLSZCZYZNY”

Miano to zdobyły drużyny z klas: 4e, 5b, 7b i 8a. Gratulujemy zwycięzcom ☺