„ T r z y m a j F o r m ę ! ”

Z prawdziwą radością informujemy, że nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyła w XV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ T r z y m a j F o r m ę ! ” i uzyskała  certyfikat. Jest to ogólnopolska  inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Wyróżnienie to oznacza, że zbilansowane odżywianie połączone z  regularną aktywnością fizyczną jest u nas w modzie!

Koordynator programu : Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Certyfikat Trzymaj Formę