#SzkołaPamięta

Listopad to czas zadumy i przywołania pamięci bohaterów walki o wolność Ojczyzny. Nasz Szkoła włączyła się do akcji MEN „Szkoła Pamięta”, której celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnowania pamięci ważnych rocznic i postaci historycznych szczególnie tych, którzy są związani z naszym regionem.

Jedna z uroczystości, której byliśmy organizatorem, to  nasadzenie drzewa poświęconego pamięci gen. Stefana Hanki-Kuleszy. Dzielny ułan wsławił się w walkach o Niepodległą w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Za swoje zasługi dla Ojczyzny dowódca otrzymał najważniejsze odznaczenia państwowe: Order Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Wojnę 1920-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Lipa, poświęcona generałowi Hance- Kuleszy to drzewo symbolizujące długowieczność, pokój i siłę. Uroczystość, która odbyła się przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie, uświetniła obecność zaproszonych gości, między innymi Prezydenta Głogowa, Pana Rafaela Rokaszewicza, radnego, Pana Jerzego Akielaszka oraz Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego, którego rodzina miała styczność  z  generałem Hanką—Kuleszą. Podczas uroczystości uczniowie złożyli przyrzeczenie dbania o lipę jako ekologiczny symbol obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Dyrektor szkoły, Pan Ernest Kłósek, podkreślił wagę i zaszczyt uczestnictwa społeczności szkoły w tak zaszczytnym przedsięwzięciu. Projekt w założeniu ma wzmocnić więzi międzypokoleniowe i ugruntować poczucie tożsamości mieszkańców Głogowa.

Szkolny Klub Wolontariatu co roku udaje się na cmentarz komunalny przy ulicy Legnickiej, aby porządkować opuszczone i zapomniane groby. Oprócz doprowadzenia do czystości mogił uczniowie zapalają na nich znicze, aby choć w tym czasie miejsce spoczynku zapomniane przez wszystkich stało się żywym pomnikiem pamięci o zmarłych.

Ważną częścią naszych wyprawy jest oddanie czci  bohaterom naszej małej Ojczyzny a także osobom zasłużonym dla lokalnej społeczności. Dlatego wolontariusze zapalają znicze przy pomniku Sybiraków oraz oddają hołd żołnierzom wojska polskiego poległym podczas II wojny światowej w okolicach Głogowa.

Uczniowie z sekcji wolontariatu  zawsze pamiętają o bohaterach i propagują podobne zachowania wśród rówieśników.

Szkolny Klub Wolontariatu

#SzkołaPamięta