Święto Szkoły

25 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Święta Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie.W atrium miała miejsca impreza główna dla zaproszonych gości, z udziałem przedstawicieli klas i rodziców. W uroczystości uczniowie klas VIII odegrali scenki artystyczne związane z twórczością oraz życiorysami noblistów. Wychowawcy zadbali o wystrój sal lekcyjnych i korytarzy, ozdobili przestrzeń szkolną materiałami związanymi z polskimi laureatami najbardziej prestiżowej nagrody na świecie. Jednym z najważniejszych wydarzeńŚwięta było uroczyste otwarcie placów noblistów w budynkach placówki. Nie zabrakło przemyślanych i kreatywnych dekoracji związanych z poszczególnymi laureatami, którym zostały poświęcone place.Wychowawcy w swoich oddziałach przeprowadzili zajęcia, w których przybliżyli sylwetki patronów za pomocą multimedialnych form przekazu. Uczniowie przyszli ubrani na galowo, podkreślając wagę tego wydarzenia w życiu społeczności szkolnej oraz lokalnej.

 

Jakub Rawski