Święto Liczby Pi

Święto liczby Pi

Święto Liczby Pi to wydarzenie popularyzatorskie, którego data dyktowana jest przez trzy pierwsze cyfry
liczby π: 3,14… Przypomnijmy, że jest to amerykański zapis daty 14 marca. Głównym celem świętowania jest promocja nauk matematyczno-przyrodniczych.
Z tej okazji w naszej szkole uczniowie klas I-III brali udział w projekcje matematycznym ,,DZIEŃ MATEMATYKI”, który trwał cały tydzień od 13.03- 17.03. Codziennie rozwiązywali dodatkowe zadania matematyczne, zagadki oraz wykonywali różne kreatywne konstrukcje z klocków.

Ewa Kozioł
Maria Jolanta Pliszka