ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W związku z tym na lekcjach chemii rozmawialiśmy o roli wody w przyrodzie oraz o znaczeniu tej substancji dla człowieka. Jako podsumowanie, uczniowie klas 7a, 7b, 7c, 7d, 7e i 7f wykonali ładne lapbooki, które opisują obieg wody w przyrodzie, właściwości wody oraz roztwory wodne. Lapbooki to efekt pracy zespołowej. Kilka z nich można podziwiać na zdjęciach.

Alicja Anastaziuk