STOP MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

W tym roku do naszej szkoły zawitał projekt edukacyjny „Nie marnujmy chwil”.Jest to inicjatywa firmy Whirlpool, która rokrocznie angażujeuczniów i ich rodziny w działania przeciwko marnowaniu żywności.

Do projektu zostały dołączone materiały, które pokazywały łańcuch dostaw żywności z pól na nasz stół, podkreślając niektóre wady systemu, tym samym zwracając uwagę na dobre praktyki, przeciwdziałające stratom na każdym etapie tego procesu.

Uczniowie klasy 7B w ramach projektu uczestniczyli w zajęciach, mających na celu podniesienie świadomości racjonalnego kupowania żywności, jej wykorzystania i zagospodarowania resztek. Efektem pracy uczniów są plakaty: Świadomy konsument i Nie marnujmy żywności.

Alicja Anastaziuk