Sprzątanie świata

Akcja „Sprzątanie Świata ” to lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku przypada 30. finał tej ogólnopolskiej akcji. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Nasi uczniowie również wzięli udział w przedsięwzięciu i dzielnie sprzątali okolice naszej szkoły. A oto krótka fotorelacja z działań uczniów klas I-III.