Spotkanie klas 1B i 4A z Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego

Spotkanie klas 1B i 4A z Ochotniczą Strażą Pożarną
Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego  w Głogowie

25 października 2021 r. uczniowie klas 1B  i 4A spotkali się ze strażakami z OSPJRS
w Głogowie.

Strażacy przeprowadzili zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W bardzo przystępny sposób przedstawili i objaśnili na czym polegają czynności podejmowane w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w tym zakresie. Cieszymy się, że uczniowie podjęli wyzwanie i opanowali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego uczniowie spotkali się z psem Milo – owczarkiem belgijskim. Strażacy udzielili porad jak należy zachowywać się  w sytuacji, gdybyśmy musieli mieć udzielaną pomoc przez  psa ratownika, a także jak zachowywać się w przypadku spotkania z każdym psem.
Na koniec zajęć  uczniowie udali się obok boiska szkolnego, gdzie mieli możliwość obejrzenia wozu strażackiego. Strażacy pożegnali się z nami włączając w samochodzie syreny.
Dziękujemy strażakom za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą.
Swoje podziękowanie wyraziliśmy wręczając  panom  przygotowane własnoręcznie laurki.