Serdeczna karteczka

W tym roku szkolnym uczniowie klas I-III przystąpili do ogólnopolskiego projektu ,,Serdeczna karteczka”.Projekt ten został stworzony w oparciu o realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 oraz realizację podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem projektu jest wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym dzieci kształtują pozytywne postawy społeczne i rozwijają swoją aktywność twórczą i kreatywną.

W miesiącu październiku i w listopadzie powstawały pierwsze kartki. W październiku odbiorcami byli wszyscy nauczyciele i pracownicy oświaty, natomiast w listopadzie dietetycy oraz osoby promujące zdrowy styl życia i zdrową żywność. Poniżej efekty pracy naszych najmłodszych uczniów.