REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO  KOMPENSACYJNEJ” DLA KLAS I – VI

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Rekrutacja trwa od 29.04 – 06.05.2022r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie jest uczestnikiem projektu pt.: „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.

Termin realizacji projektu: od 09.05.2022 r. do 10.11.2022r.

Cele projektu:

– aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej

profilaktyka wad postawy

– nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia sportowe będą uwzględniały potrzeby rozwojowe i korekcyjne uczestniczących w nich uczniów.

W ramach planowanych zajęć oprócz podporządkowania regularnej aktywności fizycznej celom terapeutycznym w zakresie m.in. kształtowania prawidłowej postawy i przeciwdziałania powstawaniu wad postawy przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów, co w rezultacie przyczyni się również do zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Przewiduje się realizację zajęć nastawionych na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników (np. w zakresie korekty zdiagnozowanych wad) jak również z nastawieniem na gry i zabawy zespołowe.

Deklarację uczestnictwa w projekcie należy zgłaszać do wicedyrektora Małgorzaty Kaźmierczak.

Deklaracja-uczestnika.doc

regulamin.docx