Rekrutacja do klas pierwszych

SZANOWNI RODZICE

uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie informuje, że zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2022/2023 trwają od 11.02.2022 r. do 11.03.2022 r.

Przyjmowanie podań: od 11.02.2022 r. od godz. 9.00 do 11.03.2022 r. do godz. 15.00.

Weryfikacja i zatwierdzanie podań: od 11.02.2022 r. od godz. 9.00 do 15.03.2022 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 30.03.2022 r. do godz. 15.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych: 28.04.2022 r. do godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca: od 04.05.2022 r. od godz. 9.00 do 31.08.2022 r. do godz. 15.00.

O PRZYJĘCIU UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !!!

Baner do rekrutacji Elemento jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły https://sp3.glogow.pl

oraz na stronie https://glogow.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

Zasady rekrutacji zamieszczone są w programie ELEMENTO.

Po zgłoszeniu dziecka w systemie elektronicznym  Elemento należy:

-wydrukować Wniosek i podpisać, a następnie   przesłaćdrogą elektroniczną Wniosek
w formacie .pdf lub zdjęcia wnioskuna adres : sp3@www.glogow.pl.

Ponadto należy przesłać drogą elektroniczną w formacie .pdf lub zdjęciana adres : sp3@www.glogow.pl:

– Kwestionariusz kandydata (formularz nr 2),

– Deklarację korzystania z obiadów w stołówce (formularz nr 3),  jeśli dziecko będzie spożywało obiady w szkole,

– Kartę zgłoszenia do świetlicy (formularz nr 4), jeśli dziecko będzie uczęszczało do świetlicy.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie,

Plac Mieszka I 22 obejmuje ulice:

Bolesława Śmiałego, Bolesława Wysokiego, Budziszyńska, Dobrawy, Dziadoszan, Ester Golan, Galla Anonima, Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, Generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”, Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Generała Stefana Roweckiego „Grota”, Gnieźnieńska, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Henryka V Żelaznego, Herbowa, Jagiellońska, Jana Karskiego, Książąt Oleśnickich, Książąt Żagańskich, Księcia Jana II, Księżnej Mechtyldy, Kaspra Eliana, Kasztelańska, Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I, Królowej Jadwigi, Leszka Białego, Małgorzaty Cylejskiej, Miodowa, Nankera, Piasta Kołodzieja, Plac Mieszka I, Probusa, Przemysława Głogowskiego, Pszczelarska, Salomei, Szczyglicka, Świętej Jadwigi Śląskiej, Świętosławy, Wawelska, Wincentego Pola, Zielona, Ziemowita.

 

Pliki z formularzami do pobrania w formacie PDF:

1) Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Gminie Miejskiej Głogów:

Zasady rekrutacji 2022

2) Kwestionariusz kandydata do klasy 1

Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej

3) Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

4) Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgloszenia do świetlicy