PROJEKT PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ TRZYMAJ FORMĘ ” 2022/23

PROJEKT PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ TRZYMAJ FORMĘ ” REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GŁOGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.

CELE PROJEKTU:

Cel główny:

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodzin i środowiska lokalnego poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.
 2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.
 3. Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 5. Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego oraz na zawodach sportowych.

 

Cele wychowawcze:

 • uczeń potrafi aktywnie wypocząć,
 • uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków,
 • uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną,
 • uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom.

 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

 1. Adresaci projektu:

Uczniowie i nauczyciele klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie  oraz ich rodziny, środowisko lokalne.

 1. Realizatorzy projektu:

Koordynator: Grażyna Dziadkowiec-Kublik nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację założeń tego programu:

 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • nauczyciel biologii,
 • nauczyciel techniki,
 • nauczyciel plastyki,
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
 • wychowawcy klas,
 • intendentka szkolna i pedagog, psycholog
 1. Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023.
 2. Program realizowany będzie na lekcjach techniki, plastyki, godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego oraz różnych formach zajęć sportowych, a także zajęciach pozalekcyjnych.