Projekt “Cztery pory roku”…

Projekt "Cztery pory roku" - wiosna, lato

Rok 2024 to 100. rocznica nadania Nagrody Nobla Władysławowi Reymontowi.

W związku z  rocznicą zaproponowaliśmy naszym uczniom uczczenie tego wydarzenia.

Dokonano losowania i przydziału klas młodszych do starszych, tzw. “klasa z klasą”- ważnym przesłaniem była  integracja młodszych uczniów ze starszymi. Wylosowane grupy  przydzielono do pory roku- wiosna, lato, jesień, zima.  Każda z par miała  wykonać wspólne zadanie o tematyce wiosennej i letniej np.: wyjście w teren, fotografie pór roku i ich prezentacja, stworzenie wiosennej fotobudki, tworzenie wianków, zielników itp.-wystawka. Podobne wyzwanie realizować będą pozostałe klasy jesienią i zimą…

Podsumowaniem działań była wystawka na holu szkoły…

Zespół do spraw Patrona
i Promocji Szkoły