Projekt: budujemy komórki

Czas nauki zdalnej wypełniamy realizacją różnorodnych zadań. Aby odpocząć trochę od komputera , uczniowie klasy 5 a realizowali na lekcjach biologii projekt pod hasłem: ,, Poznajemy budowę komórek”. Mieli za zadania zaprojektować i wykonać model komórki roślinnej lub zwierzęcej. Miał on na celu  rozwinąć inicjatywę, pomysłowość oraz w inny niż z podręcznika sposób nauczyć tego , co nie zawsze nam chętnie wchodzi do głowy. Pomysłowość granic nie ma i właśnie to udowodnili uczniowie kl. Va. Zapraszamy do galerii prac 🙂