Program Leader 100 w klasach 3a, 3b, 3c, 3d oraz 4a, 4b, 4c, 4d, 4e i 6a na lekcjach religii. Kompetencja : ODWAGA

W październiku, na lekcjach religii wszystkie klasy 3, 4 i 6 w ramach programu Leader 100 przedstawiały swoje pomysły, jak można przezwyciężyć strach i podjąć się nowych rzeczy. Była dyskusja i odpowiedzi na pytania typu : Dlaczego lubisz wyzwania ? Czy uważasz się za osobę bojaźliwą ? Jak reagujesz na nowe obowiązki ? Dzieci pracowały w grupach, malując plakaty i pisząc hasła zachęcające do podejmowania wyzwań. Uczniowie zrozumieli negatywny i pesymistyczny charakter wyrażenia „nie potrafię” i nauczyli się jak wzrastać w odwadze. Dowiedzieli się również, że strach nie jest niczym złym, ale należy stawiać mu czoła i szukać wsparcia w doświadczonych osobach. Hasła i plakaty wykonane na lekcji ozdobiły szkolne korytarze.

 

Aneta Skrobuła – nauczyciel religii