PRAKTYCZNY EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

11 czerwca 2021  r. w naszej szkole odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych. Cele egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części:

1.Część praktyczna

W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze

obejmującą:

 • jazdę po rondzie
 • wykonywanie manewrów:
  • skręcanie w prawo
  • skręcanie w lewo
  • zawracanie
  • omijanie przeszkód
  • wymijanie
  • włączanie się do ruchu
  • zatrzymanie
 • upewnienie się o możliwości jazdy,
 • płynne ruszanie z miejsca,
 • upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
 • jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię i bez podpierania się nogami,
 • hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
 1. W drugiej części uczniowie musieli wykazać się znajomością z zakresu udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała  zaproszona Pani Policjantka z  Komendy Powiatowej Policji w Głogowie

 !!! Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!

 

Opracowała :   Grażyna Dziadkowiec-Kublik

Urszula Paprocka oraz

Andrzej Stempel