Powtórka z mitologii

14 listpada w ramach podsumowania wiadomości o starożytnej Grecji  uczniowie klasy 5e na jedną lekcję języka polskiego przeobrazili się w mitologicznych bohaterów. Zadaniem każdego z nich było przygotowanie prezentacji wylosowanej postaci, zadbanie o odpowiednie atrybuty . W klasie pojawili się m.in.  Hera, Demeter, Hermes , Syzyf, Dedal, mroczny Hades. W drugiej części lekcji uczniowie podzieleni na małe grupy pracowali przy stacjach zadaniowych. Podczas zajęć utrwalono wiedzę dotyczącą bohaterów, rozwiązywano mitologiczne rebusy, powtórzono znaczenie związków frazeologicznych.

Emilia Warmowska