Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem wszystko”

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej "Wiem wszystko"

Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 14 odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem wszystko” dla uczniów klas III. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z 8 szkół powiatu głogowskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3a: Magdalena Lesiuk i Igor Jamroszczyk, którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych. Zadania konkursowe były bardzo trudne. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania klasy trzeciej. Odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej, rozwiązywali test wyboru, krzyżówki,  rebusy i  zagadki, musieli również odtworzyć zakodowany obrazek. Nasi reprezentanci poradzili sobie z tym doskonale.

Igor Jamroszczyk zdobył pierwsze miejsce, a Magdalena Lesiuk trzecie.

Gratulujemy !!!

Koordynatorzy konkursu: nauczyciele bibliotekarze