Porozmawiajmy o przyszłości

Dzień 20 marca sprzyjał zastanowieniu się w którą stronę zmierzamy?  Kierunek jest jeden! Dorosłość.

Każda lekcja w kl. 4-8 zaczynała się od zdobywania wiedzy na temat przydatności zawodowej każdego przedmiotu. Ponadto, uczniowie klas 7 i 8 mieli możliwość  uczestniczenia w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych.

Gościliśmy szkoły z głogowskiego powiatu:

-Zespół Szkół Ekonomicznych,

– Zespół Szkół Politechnicznych,

– Zespół  Szkół Samochodowych i Budowlanych,

-Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

-Zespół Szkół Przyrodniczych i Branżowych.

Uczniowie mogli skorzystać z porady doradców zawodowych obecnych na spotkaniu.

Wybór szkoły średniej to nie tylko kolejny etap dalszej  edukacji, ale również kluczowa decyzja, która może mieć długofalowe konsekwencje dla  kariery zawodowej młodego człowieka.

Życzymy trafnych wyborów!

Anna Kowalska