Piosenka dla Polski…

„Legiony to żołnierska nuta…”- i właśnie nutą społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie uczciła 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Poszczególne klasy losowały pieśń legionową, aby potem wyśpiewać ją dla swojej ojczyzny.
Z okazji święta uczniowie dekorowali również drzwi klasowe „Życzeniami dla Polski”.
Kolejne nasze działanie to udział w akcji „Szkoła do hymnu”, czyli wspólne odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego” .
Jesteśmy dumni i radośni, że mogliśmy świętować kolejną rocznicę odzyskania
niepodległości !
Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii, relacji w GimTV oraz na portalu www.glogow.info.pl

Organizatorki:
Tamara Chojnacka
Mariola Kraus