Pierwsza pomoc w dobie pandemii COVID-19

Pierwsza pomoc w dobie pandemii COVID-19

Za nami kolejna edycja powiatowego konkursu „Mały Ratownik” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 w Głogowie. Z powodu pandemii tegoroczna rywalizacja przybrała inną formę. Należało przygotować filmy krótkometrażowe, na których uczniowie udzielają  pierwszej pomocy w trzech wypadkach:

  • nagłe zatrzymanie krążenia,
  • oparzenie termiczne pierwszego stopnia,
  • rana z ciałem obcym.

Bardzo istotne było uwzględnienie wytycznych COVID-19 regulujących, w jaki sposób chronić siebie podczas wykonywania RKO. Warto przytoczyć zarządzenie Europejski Rady Resuscytacji:

  • Ocenę przytomności należy wykonać przez potrząśnięcie poszkodowanym i próbę nawiązania kontaktu przez zwrócenie się do niego głośno.
  • Oceny oddechu należy dokonać wyłącznie przez obserwację klatki piersiowej i brzucha, szukając ruchów świadczących o prawidłowym oddechu. Nie należy udrażniać dróg oddechowych poszkodowanego i umieszczać swojej twarzy przy jego ustach i/lub nosie.
  • Udzielając pomocy, należy rozważyć zasłonięcie twarzy poszkodowanego szmatką lub ręcznikiem przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej i defibrylacji. Może to zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w powietrzu podczas RKO.
  • Po zakończeniu RKO należy, jak najszybciej umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu i skontaktować się z lokalnymi władzami, by uzyskać informacje na temat badań przesiewowych po kontakcie z osobą chorą na COVID-19 z podejrzeniem tej choroby.

Naszą Szkołę reprezentowały dwie drużyny z klasy IIIc i IIIe. Uczennice Lena Lasia i Maja Chojnacka, których opiekunem była wychowawczyni p. B. Młodzińska zostały nagrodzone za udział i zaangażowanie w wykonanie zadania.

Natomiast Weronika Korczak i Karolina Stefańska przygotowane przez panie B. Mastej-Zaorską i  K. Płaziak przy współpracy z wychowawcą J. Dmowską, mimo mocnej konkurencji zajęły 3 miejsce w konkursie.

Brawo dziewczęta! Nie ma nic ważniejszego od umiejętności ratowania ludzkiego życia.

B. Mastej – Zaorska

Poniżej zamieszczamy zdjęcia i filmy konkursowe:

https://youtu.be/–3uQdsOgYM

https://youtu.be/axLz6DSmXVw

https://youtu.be/FL-ETQRB0EA