PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W dniu 13.11.2023 r. dzieci z klas I uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratującymi życie. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu i jak wezwać specjalistyczną pomoc. Zdrowie i życie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

J.Dmowska, A. Lenort, B. Mastej-Zaorska, K. Płaziak