Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna - ćwiczenia

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle potrzebna, dlatego dzieci z klas I uczyły się, jak rozpoznawać stan poszkodowanego, układać osobę nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej oraz wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie nabyli również umiejętność wzywania specjalistycznej pomocy. Jak wiadomo, życie i zdrowie ludzkie są bezcenne, dlatego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

Jolanta Dmowska, Aneta Lenort, Barbara Mastej-Zaorska, Kamila Płaziak