Patroni Roku 2023

Patroni Roku 2023

W 2022 roku przypada wiele ważnych rocznic historycznych i literackich. Czyje życiorysy będziemy szczególnie wspominać?  Poznajcie Patronów Roku 2023 ustanowionych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uhonorowani przez Sejm RP

Wojciech Korfanty – wybitny polityk i działacz niepodległościowy, społecznik i publicysta
150. rocznica urodzin

Paweł Edmund Strzelecki – badacz, podróżnik i filantrop. Jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską.  Dokonał wielu odkryć, a najwyższy szczyt kontynentu australijskiego nazwał Górą Kościuszki.
150. rocznica urodzin.

Aleksander Fredro – najwybitniejszy polski komediopisarz oraz pamiętnikarz, poeta i żołnierz kampanii napoleońskich.  Jego najsłynniejsze dzieła to „Zemsta” oraz „Śluby panieńskie”.
230. rocznica urodzin

Aleksandra Piłsudska – żona Józefa Piłsudskiego, działaczka niepodległościowa, zaangażowana w wiele akcji charytatywnych:  pomoc dla sierot, wspieranie biednych i bezdomnych, zakładanie świetlic z bibliotekami dla młodzieży.
60. rocznica śmierci.

Maurycy Mochnacki – konspirator, dziennikarz, krytyk  literacki, pianista, żołnierz Powstania Listopadowego.
220. rocznica urodzin

Jadwiga Zamoyska – patriotka, poliglotka, autorka spójnego systemu pedagogicznego, założycielka pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego oraz Szkoły Domowej Pracy Kobiet.
100. rocznica śmierci

Jerzy Nowosielski – wybitny malarz, rysownik, scenograf, pedagog, filozof, teoretyk sztuki i myśliciel religijny.
100. rocznica śmierci

 

Uhonorowani przez Senat RP

Mikołaj Kopernik – duchowny, prawnik, lekarz, matematyk, ekonomista i najsłynniejszy polski astronom. Twórca teorii  heliocentrycznej, autor dzieła „O obrotach sfer niebieskich”.
550. rocznica urodzin

Jan Matejko – ceniony  polski  malarz,  jeden  z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. Namalował ponad 300 obrazów.
130. rocznica śmierci

Wisława Szymborska – wybitna poetka, autorka 13 tomów poetyckich, laureatka Nagrody Nobla
w dziedzinie literatury (1996r.). Jej wiersze tłumaczono na ponad 40 języków.
100. rocznica urodzin

Włodzimierz Przerwa – Tetmajer – polski malarz, grafik, pisarz i polityk, współpracował z Janem Styką i Wojciechem Kossakiem przy tworzeniu „Panoramy Racławickiej”.
100. rocznica śmierci

Rok 2023 został ponadto ustanowiony rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.
80. rocznica powstania w getcie warszawskim